Vyhledej
Královédvorsko > Podnikání

Karsit dál bojuje o továrnu ve Dvoře Králové! Přečtěte si kompletní vyjádření majitele firmy pana Františka Řípy

Budeme se bránit a vymáhat způsobené škody!

Redakce / 16.08.2019
Jsem člověk, který již dlouhá léta podniká. Za tu dobu se mi podařilo získat mnoho zkušeností. Zažil jsem řadu úspěchů, ale i pádů a lhal bych, kdybych řekl, že situace, která vznikla ve Dvoře Králové, pro mě není frustrující. Již téměř 3 roky si pokládám několik otázek, na které si sám nedokážu odpovědět.

Po Kvasinách druhá největší investice v kraji

Starostovi města Dvůr Králové nad Labem jsem již dne 1. března 2016 představil kompletně zpracovaný investiční záměr, který spočívá ve výstavbě strojírenského závodu na výrobu kovových dílů pro automobilový průmysl. Investiční záměr má být realizován ve dvou etapách, při nichž dojde k vybudování strojírenského závodu pro přibližně 350 zaměstnanců. Náklady na realizaci záměru se pohybují ve výši okolo 3,5 miliardy Kč. V době představení investičního záměru starostovi města Dvůr Králové nad Labem se jednalo o druhou největší investici v Kraji po dostavbě závodu Škoda Kvasiny. Navzdory zásadnímu významu tohoto záměru pro celý Královéhradecký kraj čekáme již téměř 4 roky na vydání stavebního povolení. Tato skutečnost je pro mě jen těžce pochopitelná. Má-li Česká republika zájem o investiční záměry obdobné povahy, je třeba zásadním způsobem urychlit povolovací proces.

Zdlouhavé rozhodování krajského úřadu

Povolovacího procesu se účastní několik málo subjektů, které se zjevně všemožně snaží realizaci záměru jakkoliv oddálit. Za tímto účelem například opakovaně podávají námitky podjatosti všech úředních osob. Zásadním rozdílem ale především je, že například Ministerstvo pro místní rozvoj o podané námitce podjatosti dokáže rozhodnut do jednoho měsíce, zatímco Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdobnou otázku podjatosti řeší násobně déle. Po celou tuto dobu se přitom ve věci nečiní žádné úkony směřující k vydání rozhodnutí ve věci. Pokud by námitky podjatosti byly ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyřizovány bezodkladně a povolovací řízení by byla rozhodována v řádných lhůtách, již dávno bychom disponovali veškerými potřebnými povoleními pro realizaci záměru. Při současné rychlosti řízení a přístupu stavebních úřadů je však vydání těchto povolení v bohužel nedohlednu

Nesouhlasím s podjatostí úředníků a starosty města

Také mohu osobně s čistým svědomím prohlásit, že s jakoukoliv podjatostí jakékoliv úřední osoby či starosty města Dvůr Králové nad Labem důrazně nesouhlasím. Zejména starosta města se pouze snažil o to, aby do budoucna zajistil prosperitu jím spravovaného města a další pracovní místa pro jeho občany, což je jeho povinnost vyplývající pro něj z jeho funkce. Pokud starosta cokoliv činil, tak pouze ve prospěch jím spravovaného města a jeho občanů, kteří ho do této funkce za tímto účelem zvolili.

Výrobní linku za 750 milionů skládá jeřáb z několika kamionů ve skladu v DubenciLinku za 750 000 000 Kč máme ve skladu

Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali vydání potřebných povolení v zákonem stanovené lhůtě, již jsme investovali řadu prostředků do technologického vybavení. Pořídili jsme například nejmodernější technologii ve střední Evropě – robotickou hydraulickou linku v hodnotě přibližně 750 miliónů Kč. Tuto linku, která již mohla a měla být dávno v provozu, nyní uchováváme ve skladu a čekáme na vydání příslušných povolení.

Je lepší investovat v zahraničí?

Současný stav způsobuje škodu nejen nám, ale také České republice. Česká republika již dávno mohla profitovat z vytvoření předpokládaných pracovních míst a souvisejících odvodů na zdravotním a sociálním pojištění, daních z příjmů, daních z nemovitosti, apod. Dle našich propočtů mohlo tímto způsobem do veřejných rozpočtů přibýt již cca 150 milionů Kč. My tento stav nyní hodnotíme a nemůžeme do budoucna vyloučit, že obdobné investiční záměry budeme, i když neradi, realizovat mimo Českou Republiku. Například v nedalekém Polsku na podobné překážky nenaráží. Tato skutečnost se pak zákonitě odráží i na jeho ekonomických výsledcích.

Stavební zákon

Dalším problémem je stavební zákon. Současná praxe a konkrétně nynější případ ukazují, že nový stavební zákon, který zjednoduší či sloučí dílčí procesy, je naprosto nezbytný. Všem stavebníkům přeji a zároveň doufám, že takového stavebního zákona se dočkáme co nejdříve. Současný záměr je typickým příkladem, kdy starší průmyslová zóna mohla být rychle a efektivně transformována. Záměr je podložen veškerými studiemi a plně v souladu s územním plánem, včetně jeho dílčích náležitostí jako je dopravní napojení. Z našeho pohledu jsou veškeré naše žádosti o vydání požadovaných povolení bezvadné.

Podpora veřejnosti ze Dvora Králové

Mezi veřejností v okolí Dvora Králové nad Labem zároveň vnímám silnou podporu našemu investičnímu záměru. Řada obyvatel se o postup při realizaci záměru zajímá a podporují nás v něm. Tato podpora většiny obyvatel mně vlívá novou krev do žil, a chtěl bych jim i touto cestou poděkovat. Jsem rád, že jsme se dohodli i s panem Ing. Jiřím Hlavatým, statutárním ředitelem společnosti JUTA a.s., že už nebude proti továrně Karsitu podnikat žádné kroky. Záměr má jen několik málo odpůrců, kteří jak bylo výše uvedeno, dělají vše pro oddálení výstavby a v současné době se nechávají společně zastupovat právní kanceláří.

Investice do nových technologií

Naše společnost není na realizaci nynějšího projektu nijak závislá. Po celou dobu své existence roste především proto, že se nebojíme investovat do nejmodernějších technologií. Ostatně stejně tomu tak má být u tohoto projektu. Tento přístup byl, je a vždy bude naší strategií a současně i konkurenční výhodou. Před několika měsíci jsme byli dokonce jako jediná česká společnost přizváni na aktiv koncernu VW do Berlína. Naše společnost je v současné době největším dodavatelem ŠKODY AUTO a.s. v oblasti panelových náhradních dílů jako jsou např. blatníky, kapoty, dveře apod., které jsou výrobci automobilů povinni po dobu alespoň 10 vyrábět. Ve svých výrobních závodech máme stále kapacity, abychom vyhověli svým zákazníkům v realizaci těch nejakutnějších projektů. Například špičkový transferový lis jsme slíbili pořídit již v loňském roce a dnes, když se přijdete do našeho závodu v Jaroměři podívat, zjistíte, že tento lis je již plně v provozu a vyrábí výrobky do řady automobilových závodů v Evropě. Náklad této investice představoval přibližně 165 miliónů Kč.

Zde se podívejte na instalaci zmiňovaného lisu:

Unikátní výrobní linka do Dvora Králové

Výrobní linka, která má být součástí závodu ve Dvoře Králové nad Labem doposud ve střední Evropě chybí. V jejím zřízení, byť se může jednat i o riskantní investici, spatřujeme velký potenciál pro zabezpečení požadavků výrobců automobilů. A to i přesto, že světová ekonomika zpomaluje. Ostatně tuto skutečnost potvrzuje i statistika prodeje osobních automobilů.  

Obdobná továrna na Slovensku již stojí

Za zmínku taktéž stojí, že své aktivity směřující k výstavbě závodu ve Dvoře Králové nad Labem jsme začali v době, kdy se Land Rover rozhodl na Slovensku postavit nový závod. Výsledek je takový, že zatímco ve slovenském závodu se již vyrábí automobily, my jsme z důvodu průtahů v řízení ještě nemohli postavit ani základy závodu. Rozdíl v přístupu orgánů veřejné moci u nás a na Slovensku je markantní.

Nestavíme MONTOVNU, ale HLAVOVNU

Dovolím si také zdůraznit, že ve Dvoře Králové nad Labem nehodláme stavět tzv. „montovnu“. Já tomu říkám naopak „hlavovna“. Zmiňovanou linku totiž mají obsluhovat jen čtyři operátoři, tedy pracovníci kontrolující hotové výlisky. Ti ostatní jsou programátoři, elektronici, ale i nástrojaři, tj. převážně vysoce odborní pracovníci, kteří již ve Dvoře Králové nad Labem jsou, nebo naopak se za takto vzniklými pracovními místy z jiných regionů přesídlí. I z této skutečnosti pak může celý region profitovat. I touto optikou je mi proto líto, že požadované výrobky jsou doposud vyráběny nikoliv ve Dvoře Králové nad Labem, ale v americké společnosti v zahraničí. Dle mých informací tato společnost v současné době zaměstnala již více než 250 pracovníků.

Situace poškozuje celý region

Jsem přesvědčen, že současný stav poškozuje nejen naši společnost, ale i celý královédvorský region, potažmo celou Českou republiku. Denně se mi dostává zpráv o deficitním rozpočtu České republiky a říkám si, že při současné byrokracii se nelze ničemu divit. Chybějící prostředky ve státním rozpočtu již dávno mohl stát získat. Konkrétně v případě dodržení zákonných postupů při výstavbě záměru mohl být příjem státu, resp. i jiných veřejných rozpočtů navýšen o nemalé prostředky. Nedávno jsem četl článek v časopisu Ekonom s názvem „Česko umírá na byrokracii.“ Ze svých zkušeností mohu říci pouze jediné: Ano, je to tak. A pokud si někdo myslí něco jiného, ať se s naší realitou seznámí.

Nové lokality hledat nebudu

Narodil jsem se v této zemi a mám zřejmě velké vlastenecké cítění. Asi bych měl být tvrdý podnikatel a dívat se na to tak, že by bylo lepší tento investiční záměr realizovat v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku či na Slovensku. Já jsem se však již rozhodl, za svým rozhodnutím si stojím a nové lokality hledat nebudu. 

Budeme se bránit a vymáhat způsobené škody!

Právo je na naší straně. Proto jsem i připraven vymáhat tato naše potlačovaná základní práva veškerými právními prostředky a domáhat se po odpovědných osobách způsobené škody.

FOTOGALERIE - Stavba továrny KARSIT byla ve středu 21. března slavnostně zahájena

Související články
Známe záměr a termíny výstavby výrobní haly firmy KARSIT v průmyslové zóně Zboží ve Dvoře Králové nad Labem
Karsit mění plány. Ve Dvoře nebude lakovna, ta se rozšíří a zmodernizuje v Jaroměři
Zpoždění stavby továrny Karsit stálo již 70 milionů korun
Neznámý pachatel poničil kabel elektřiny v průmyslové zóně Karsitu
Je to poslední šance postavit továrnu Karsit ve Dvoře Králové nad Labem, říká Jan Kříž o aktuálně vydaném stavebním povolení
Dnes firma KARSIT představí návrhy využití území na novou čtvrť ve Dvoře Králové nad Labem - potřebujeme ji?
Vaše komentáře
Jak bude vyřešena kamionová doprava do "nové továrny"?, 22.08.2019 12:48, Reagovat
Dobrý den, ráda bych vznesla dotaz do diskuze, zda je pro projekt továrny zpracovaná také logistická stránka dopravní obslužnosti. Pokud se zvýší provoz kamionové dopravy, zejména mezi Dvorem a Mladou Boleslaví, doplatí na to všechny obce na trase Jičín - Dvůr Králové n.L. Je nějaká studie, která řeší tento problém?
Pokud o něčem víte, pošlete prosím odkaz:
19.08.2019 15:12, Reagovat
Tohle je smutný příběh, možná až ostuda.
16.08.2019 14:48, Reagovat
Tak Hlavatej to zdrzoval predtim aspon rok. Dokonce zastavil i vydani povoleni na hrube terenni prace. To je tedy panecku “dvorak”, Jak se sam vetsinou oznacuje. A lidi takovyho kaspara jeste zvolili do senatu a poslanecke snemovny. No hruza!

Přečteno 5889x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)

Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
5.04.2024 - 26.05.2024
výstava: DANCE ALL NIGHT
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
26.05.2024 19:00 - 26.05.2024 20:45
Kino - Franta mimozemšťan