Vyhledej
SPOŠ Dvůr Králové n. L. > Vzdělávání > střední školy

Aktivní formy výuky na SŠIS a sepětí školy s praxí

Redakce / 19.03.2019, Dvůr Králové nad Labem, ssis.kralovedvorsko.cz
Z důvodu co nejužšího sepětí školy se životem zařazuje SŠIS ve Dvoře Králové n. L. do vzdělávacího procesu celou řadu exkurzí a aktivních forem výuky, patří k nim např. tandemová výuka v předmětu robotika a internet věcí nebo již tradiční Zimní chemický turnaj či projektové dny pro žáky ZŠ.
 

FOTOGALERIE - Aktivní formy výuky na SŠIS a sepětí školy s praxí

Nový obor Kybernetická bezpečnost se prosadil hned v počátcích své existence při konferenci o kybernetické bezpečnosti, která se konala v únoru v prostorách Krajského úřadu KHK. Žák 1. ročníku Štěpán Rejl zde představil výsledky projektu WEB „scanu“, na jehož realizaci se podílel.

Využití robotiky v praxi mohou žáci 1. I posoudit při plánované exkurzi do firmy TE Electronics v Trutnově. 
Žáci třetích ročníků oboru IT a CHE se každoročně účastní exkurze do iQlandie v Liberci, kde si mohou prakticky ověřit fyzikální jevy, s nimiž byli seznámeni v hodinách fyziky. 
Škola se rovněž zapojila do soutěže Hackathon KHK. Tato soutěž je zaměřena na vývoj webové aplikace a práci s velkými daty. Její účastníci musí během jednoho dne vytvořit aplikaci podobnou úřední desce KÚ. K účasti se přihlásili žáci 1., 2. a 3. ročníku.

Nezahálí ale ani naši chemici. Žáci 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie se zapojili do projektových dnů, které jsou připravované pro ZŠ z blízkého okolí přímo „na míru.“ Jsou také častými návštěvníky závodu JUTA 07, kde se mohou seznámit s technologií výroby geotextilií nebo mohou nahlédnout do provozu a vidět výrobní linky v chodu. Poznávají ale také způsob údržby strojních zařízení, absolvují výuku zkušebnictví, ve zkušebně mohou sledovat zkoušky degradace polymerních materiálů a posoudit mohou kvalitu surovin a výrobků. K dalším praktickým poznatkům patří rovněž návštěvy cukrovaru, ČOV apod.
Funguje také propojení SŠIS s FCHT Univerzity Pardubice, kde se podařilo zrealizovat stáž, návštěvu fyzikální a genetické laboratoře a vše využít v rámci projektových cvičení. Žáci tak mají možnost nahlédnout do výzkumných pracovišť na „akademické půdě“ a utvořit si názornou představu o studiu na této VŠ, kam po maturitě jejich kroky často směřují.
Aktivní formy výuky uplatnili chemici 4. ročníku při vzájemné prezentaci svých zaměření. V týmu zpracovali projekt, společně prezentovali své vědomosti před ostatními a následně diskutovali o nabytých znalostech.

V tomto trendu budeme pokračovat i v příštím školním roce a nadále budeme co nejvíce propojovat školu s praxí.

Ing. Monika Štodtová

Další články SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 2019x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět