Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Smlouva s Karsitem stále nepodepsána, ve městě padají větve, napjatá situace v Městské policii a další ...

Redakce / 11.09.2016, Královédvorsko
Ve čtvrtek 8. září se konalo další zasedání zastupitelstva Dvora Králové nad Labem. Opět máme pro vás "stručně" vypsánu většinu bodů jednání i když určitě ne všechno. Případné chyby jsme připraveni opravit, či informace doplnit.
- Avizovaná dohoda s firmou Karsit stále není stvrzena podpisem smlouvy, protože se zpracovává právní analýza, zda smlouva není v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Na tento možný problém upozornili na minulém zastupitelstvu zastupitelé Jan Bém, Edita vaňková a Dušan Kubica

- Místostarosta Dušan Sedláček zmínil celkem 18 návrhů na změnu územního plánu s tím, že "Návrh usnesení mají zastupitelé před sebou". Usnesení bylo přijato. Nikdo mimo zastupitele samotné ale neví, co v usnesení bylo, tedy pokud si doma nestáhl materiály z internetu. Zda tedy návrhy na změny platného územního plánu přijali, nebo ne... 
Bývalo dříve zvykem jednotlivé požadavky na změny územního plánu na zastupitelstvu představit - promítnout mapky a okomentovat. Zde tedy zastupitelé odhlasovali něco, co veřejnost nemůže tušit - a vlastně ani sami navrhovatelé změn. Bohužel není to výjimečný případ, kdy návrhy usnesení nemají občané na místě šanci pochopit - dodané podkladové materiály, které jsou zveřejněny na webu města, jsou většinou nedostatečné k pochopení celé věci.
- Obce Vítězná, Lanžov a Zdobín požádaly město Dvůr Králové o zajištění měření rychlosti prostřednictvím Městské policie města alespoň 1x měsíčně. Ta už podobný servis zajišťuje některým dalším obcím území ORP mobilním radarem a některým trvale úsekovými radary. Zastupitelstvo města žádosti schválilo. 

- Město prodává firmě Inzat část takzvané malé průmyslové zóny pod technickými službami za cenu 150 Kč/m2. Firma Inzat původně podala žádost na odkup části velké zóny ve Zboží. Vzhledem k jejímu prodeji firmě Karsit, nabídlo město Inzatu právě tuto menší zónu. Zastupitel Jan Bém upozornil na možnou budoucí nutnost případného rozšíření TSM a tedy na ponechání části území pro rozvoj TSM. Prý je s tím počítáno.

- Podařilo se prodat další z pozemků pro rodinné domky v Alešově ulici. Zároveň bylo jednomu z dřívějších stavebníků povoleno stavět déle, než se původně zavázal. 

- Díky administrativním komplikacím se znovu řešil odkup pozemků cest, které tvoří přirozenou a frekventovanou pěší a cyklospojnici mezi ulicemi Čechova a Tylova (knihovna) mezi paneláky. Cesty odkupuje město od společenství vlastníků zdejších bytových domů. Minulé vedení tento odkup neschválilo. 

- Zastupitelé stáhli z jednání bod o odkupu úzkého pozemku mezi garážemi u Oční školy a Legionářskou ulicí. Odkup od soukromého vlastníka byl navržen proto, že tento se o pozemky vůbec nestará a stará se o ně TSM. Většině zastupitelů přišel nesmyslný požadavek majitele na cenu 300 kč/m2, když průmyslové zóny se prodávají za polovic. Jako důvod odkupu byl zmíněn i nedostatek míst, kam vysadit náhradní zeleň po zeleni na území města pokácené. 

- Byly schváleny bezúplatné převody pozemků křižovatky "U Spěváčků" - mezi městem a krajem - odhaduji, že se tím pro občany vůbec nic nemění.

- Nebyl schválen prodej pozemků pod fotovoltaicku eletrárnou ve Zboží nájemcům pozemku a provozovatelům elektrárny. Důvodem byla snaha nekomplikovat případná budoucí stavební řízení při zajišťování obchvatu Zboží.

- Na zastupitelstvu vystoupil ředitel společnosti EDUin pan Zdeněk Slejška a nabídl městu dlouhodobé partnertví na projektech zlepšujících vzdělávání v našem městě. Tato spolupráce již cca 3 roky aktivně běží v řadě projektů. Podporu partnerství jednoznačně vyjádřila i bývalá starostka a ředitelka ZŠ Podharť Edita Vaňková. Jako nepřínosnější uvedla, že díky aktivitám spoluorganizovaným společností Edu-in a městem se mnohem častěji setkávají pracovníci škol a dalších vzdělávacích zařízení v regionu, předávají si zkušenosti a spolupracují. Návrh byl zastupiteli přijat.

- Byl schválen odklad splátek půjčky města Místní akční skupině (MAS) Královédvorsko. Splátka půjčky 500 000 Kč je odložena do 30.6.2017. Důvodem je opakované zpoždění administrace žádostí o podporu MAS ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství.

- Zastupitel Jan Štípek pověřený vedením Městské policie (MP) navrhl zrušení pověření určeného strážníka pana Jindřicha Hauke pro mnohá a opakovaná pochybení a nyní i dlouhodobou pracovní neschopnost. Návrh však nebyl přijat, protože zastupitelům přišlo neetické jej za tohoto stavu odvolávat. Bohužel to ale vypadá, že MP je tímto částečně paralizována. Své pozice se totiž vzdal i jeden ze zástupců pana Hauke, který byl ochotný tuto práci znovu vykonávat po odvolání pana Hauke. 

- Řešil se i aktuální stav městského rozpočtu a jeho změny. Nejdelší čas byl věnován opakovanému odůvodnění, že "Z finančních důvodů se nebudou čerpat finanční prostředky". Ze strany účastníků jednání zastupitelstva bylo provedeno několik pokusů o vysvětlení tohoto argumentačního nesmyslu, ale já to nepochopil a poslouchat kvůli tomu záznam se mi nechce. Doufám, že pro příští jednání zastupitelstva si tvůrci podkladů připraví něco smysluplnějšího. 

- Na přetřes přišla i otevírací doba a rekonstrukce koupaliště. Ředitel TSM pan Horsák upozornil, že denní náklady koupaliště jsou 65000 Kč a že pokud bude ze strany města zájem, bude otevřeno jak bude potřeba. Znovu bylo zopakováno, ža na koupališti přibudou drobné atrakce pro děti. Nebylo však sděleno, jaká varianta rekonstrukce delfínka byla vybrána - zjistíme a doplníme. Příští rok se také bude připravovat projekt na rekonstrukci hlavního sociálního zařízení (tedy nikoliv rovnou rekonstruovat).

- Zastupitel Dušan Kubica upozornil na starší plány rozšíření workoutového hřiště v parku a požadoval jejich naplnění buď zde, nebo na jiném místě ve městě. 

- Zastupitel Nasik Kiriakovský si dal velkou práci s rozborem různých smluv o prodeji pozemků průmyslových zón a mimo jiné přišel na to, že před mnoha lety byly prodány pozemky v Žirecké podstráni firmě Juta (pozemky zde), ale vůbec se při tom nemyslelo na případnou rekonstrukci, či snad dokonce rozšíření místní komunikace. Navrhl usnesení, aby se město pokusilo část tohoto pozemku odkoupit od Juty zpět do majetku města. Usnesení bylo přijato. 

- Zastupitel Nasik Kiriakovský upozornil na zcela nevhodné zacházení s pískovcovými obrubami na Benešově nábřeží. Jednak, že byly proti původní dohodě v projektu nahrazeny obrubami betonovými a zejména na to, že s tímto majetkem města je nakládáno nevhodně a že jsou při odstraňování ničeny. A navrhl usnesení, aby realizační firma za tuto svoji nedbalost nesla následky formou odkupu za cenu adekvátní stavu před poškozením. Usnesení bylo přijato a starosta města byl pověřen toto jednání zahájit. Z informací od dalších účastníků náročné stavby je ale zřejmé, že věc je poněkud komplikovanější. Pokusíme se vše v příštím týdnu více objasnit.

- V diskusi vystoupil občan pan Hrubý a upozornil, že již 15 let se neúspěšně snaží o vyřešení neúnosné situace se vzrostlými stromy u svého domu v ulici Smetanova. Stromy zde trvale ohrožují jeho majetek a rodinu. Upozornil, že sice občas proběhne prořezání, ale neprofesionálně, protože některé suché větve zůstávají po celých 15 let. Nyní přinesl aktuální fotografie pádu větví, které mu poničily majetek. Navrch přidal i fotografii spadaných větví na silnici k nádraží. 
Dotazoval se na rázné řešení. Místostarosta odpovědný za stav zeleně, pan Dušan Sedláček, však informoval pouze o tom, že město je proti podobným škodám pojištěno a pozval pana Hrubého k jednání na úřadě. Fotografie v galerii.   


FOTOGALERIE - Smlouva s Karsitem stále nepodepsána, ve městě padají větve, napjatá situace v Městské policii a další ...

Související články
Smlouvu o prodeji průmyslové zóny společnosti Karsit zastupitelé schválili. Hlasování však nebylo jednomyslné.
Proč se smlouva s Karsitem podepisovala 2x? Nejen o tom jednalo zastupitelstvo Dvora Králové nad Labem
Vaše komentáře
NákladyDušan Kubica, 12.09.2016 22:19, Reagovat
Po rozhovoru s ředitelem TSM si dovolím poupravit uvedený údaj. Toto jsou maximální denní náklady při návštěvnosti koupaliště dosahující až 3500 lidí (loňský srpen). Všechna čerpadla jela na 100%, k dispozici bylo 5 plavčíků, 3 pokladní a úklid. Průměrné náklady jsou cca 15000 Kč.
Denní náklady koupaliště?, 12.09.2016 07:35, Reagovat
Denní náklady koupalistě 65000,- ? Není to nějaký překlep?

Přečteno 3806x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
19.06.2024 15:45 - 19.06.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku
19.06.2024 19:00 - 19.06.2024 20:30
Manželé Stodolovi (drama, od 15 let)
20.06.2024 13:00 - 20.06.2024 15:00
Workshop - praktická ukázka malování na sklo