Vyhledej
Královédvorsko > Co se děje > přednášky a školení

Kurzy pro rodiče dětí do 15 let v Královéhradeckém kraji zdarma

Redakce, / 14.08.2017, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Firma EKS (Evropská kontaktní skupina) se specializuje na kariérové poradenství a pracuje s ženami po i na rodičovské dovolené. Organizuje v Královéhradeckém kraji kurzy, které ženám pomohou k většímu sebevědomí a uvědomění si své vlastní hodnoty a jedinečnosti. Ve Dvoře Králové má za sebou první rok práce a na podzim přichází s víkendovými kurzy zdarma, včetně ubytování a dopravy.
Kurzy pracují se švýcarskou metodou CH-Q, která probíhá formou vícedenních (zpravidla 4-5) kurzů. Spojovacím vodítkem je cesta minulost – současnost – budoucnost. Prostřednictvím sebereflexe si účastníci za podpory lektorky i skupiny tvoří „obraz vlastní jedinečnosti“. Ten zahrnuje nejen silné stránky, kompetence a kvality, ale i osobní motivy a postoje, životní plány a aktuální možnosti.
Aktivity v kurzu CH-Q jsou voleny tak, aby zapojovaly emoce i kreativitu, v celém procesu hraje velkou roli práce se zpětnou vazbou. 
Kurz probíhá pobytově během víkendů 13.-15. října a 10.-12. listopadu v Královéhradeckém kraji. Pro rodiče dětí do 15 let je kurz zdarma včetně ubytování i dopravy. 
Více o kurzu a přihlášku najdete zde.


Nevyužitý potenciál - zaměstnanost žen
Propad v zaměstnanosti žen s dětmi nadále dosahuje alarmující výše v porovnání se zbytkem Evropy. A to navzdory tomu, že nezaměstnanost neustále klesá a s nedostatkem lidí se potýká velké množství podniků. Přitom je na trhu velké množství žen s dětmi, které aktivně hledají práci a nemohou ji najít. Kromě nedostatečných zkrácených úvazků se ženy po rodičovské potýkají například se sníženým sebevědomím a neumí se dostatečně prodat. Toto zjištění mimo jiné vyplynulo z výzkumu, který EKS realizovala v červnu letošního roku i v Královéhradeckém kraji. 
Nezaměstnanost klesá a volných pracovních míst ke konci června bylo k dispozici 183 5000, což je nejvíce od roku 1993. Přesto je propad míry zaměstnanosti u žen s dětmi oproti míře zaměstnanosti žen bez dětí nejvyšší v EU (činí 41 %, průměr EU je cca 12 %). A přitom je mezi nezaměstnanými mnoho talentovaných, schopných a motivovaných žen, které by pro zaměstnavatele byly velkým přínosem.
„Během své práce se setkávám s velkým množstvím žen, které jsou opravdu šikovné, mají zkušenosti i potřebné kompetence. Nicméně je pro ně velmi těžké navrátit se na pracovní trh po několika letech rodičovské. Nevěří si, bojí se mluvit, jdou do úplně nového prostředí. Potřebují se znovu rozpomenout na to, co jim jde, a uvědomit si, v čem jsou dobré. Na skupinových kurzech nebo individuálních konzultacích pomáháme ženám zjistit jejich silné stránky, trénujeme nácvik pozitivní sebeprezentace a mnohdy řešíme i závažnější bariéry, kvůli kterým ženy zbytečně podhodnocují samy sebe. Je to škoda, protože pak se stává, že pracují na nižších pozicích, než na které ve skutečnosti mají, a nevyužívají tak svůj potenciál,“ líčí svoje zkušenosti Helena Košťálová, lektorka a kariérová poradkyně.
Poradkyně z úřadu práce ve Středočeském kraji popisuje následující zkušenost, která rovněž vypovídá o podhodnocování potenciálu žen.
„Měla jsem uchazečku, vysokoškolsky vzdělanou, přestěhovali se z Prahy, jedno dítě měla ve škole. Chtěla kancelářskou práci. Naráží na to, že je pro místní zaměstnavatele překvalifikovaná, takže jsme se shodly, že tu VŠ nebude uvádět v CV.“

Výzkum byl prováděn jak na poradenských pracovištích úřadů práce, tak mezi uchazečkami o zaměstnání. Vyplynulo z něj mimo jiné i zjištění, že se ženy při hledání práce musí konfrontovat nejen s vnějšími bariérami, jako je neochota zaměstnavatelů přijímat ženy po rodičovské dovolené či panující stereotypy a předsudky. Velkým nepřítelem na cestě zpět do zaměstnání je i nízké sebevědomí, které značně limituje kariérní možnosti žen a je s vnějšími překážkami úzce propojené.

Výzkum zaměřený na ženy na trhu práce proběhl formou hloubkových rozhovorů a dotazníkových šetření. Respondentkami byly matky dětí do 15 let a také poradkyně úřadů práce, které jsou s ženami v každodenním kontaktu. Více informací naleznete ve zprávě z výzkumu, kde je shrnuto to nejpodstatnější a která je ke stažení na této adrese.


Kontaktní osoba: Kamila Kačmáčková
Email: kamila.kacmackova@ekscr.cz
Telefon: 774 454 970
Webová stránka: www.ekscr.cz

Související články
Bazar kabelek - inspirativní dámské odpoledne 22. dubna 2017
Vaše komentáře

Přečteno 790x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)

Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
28.05.2024 19:00 - 28.05.2024 20:30
Cestovatelská přednáška - Řecké ostrovy